رفتار های اشتباه برای داشتن خواب بهتر

رفتار های اشتباه برای داشتن خواب بهتر

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. آنچه که مطرح شده این است که باور های مزمن ممکن است افکار نگران کننده مزاحم را در طول روز و شب تشدید کند و در نتیجه در ایجاد و تداوم اختلالات خواب نقش منفی داشته باشد. نگرانی که این […]

اختلالات خواب و انواع آن

اختلالات خواب

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. خواب رفتاری همگانی است که در تمام گونه های حیات از حشرات گرفته تا پستانداران وجود آن به اثبات رسیده است. خواب یکی از چشمگیرترین رفتارهای انسان محسوب می‌شود و تقریباً یک سوم حیات انسان را در بر می گیرد […]

اهمیت خواب در سلامتی

اهمیت خواب در سلامتی

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید فایل صوتی زیر را گوش کنید. خواب از مهمترین مکانیسم های تنظیم کننده عملکرد طبیعی بدن است. اختلالات خواب خصوصاً کم خوابی و بیخوابی که شایع‌ترین اختلالات خواب هستند می‌توانند در کار و عملکرد روزانه ما تاثیر منفی بگذارند. بی خوابی یکی از مشکلات شایع مربوط […]