دلایل خودکشی و جلوگیری از آن

دلایل خودکشی و جلوگیری از آن

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. خلق افسرده و بی علاقگی یا بی لذتی علائم کلیدی افسردگی است. بیمار ممکن است بگوید احساس اندوه، ناامیدی، غمگینی یا بی ارزشی می کند‌. از نظر بیمار خلق افسرده واجد کیفیت مشخصی است که آن را از احساس طبیعی […]