بیش فعالی یا اختلال کم توجهی

بیش فعالی یا اختلال کم توجهی

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. اختلال کم توجهی/ بیش فعالی، الگوی کاهش توجه پایدار و رفتارهای تکانشی است که معمولاً در کودکان و نوجوانان با رشد مشابه دیده می شود. سه نوع قابل مشاهده اختلال که در واقع همگی تظاهرات یک اختلال هستند ،عبارت است […]

درمان لکنت زبان

گفتار درمانی

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. لکنت‌ زبان چیست؟ لکنت زبان یک اختلال گفتار است. لکنت زبان با این موارد مشخص می شود: تکرار کلمات، صداها یا هجاها گیر کردن کردن در تولید گفتار کشش صدا و هجاها لکنت زبان حدود ۵ تا ۱۰ درصد از […]

چطور عادت ماهانه را برای فرزندمان توضیح دهیم؟

چطور عادت ماهانه را برای فرزندمان توضیح دهیم؟

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. گفتگو در مورد پریود به عنوان یکی از تغییراتی که اغلب خصوصی حساب میشود، برای پدرها و مادرها کمی سخت است. اولین قدم شما به عنوان والدین باید این باشد که فرزندتان رو با بدنش آشنا کنین و با تغییرات […]

رفتار صحیح با نوجوان

رفتار صحیح با نوجوان

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید.   رفتار صحیح با نوجوان یکی از سوالات رایج در میان پدر و مادرانی است که با فرزند خود در سن نوجوانی مشکلات زیادی دارند. مهم است که بدانید که نحوه رفتار در بزرگسالی، ارتباط مستقیمی با رقتاری است که […]