دارو های روان گردان

دارو های روان گردان

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. داروهای روان گردان یا psychotropic Drugs به داروهایی اطلاق می‌شود که بر حالات روانی، تاثیر بارزی دارند. این داروها طیفی از آرام بخش ها تا محرک‌های سیستم اعصاب مرکزی و همچنین داروهای موثر بر خلق و ادراکات را در برمی‌گیرند. […]

شرح حال روانپزشکی

شرح حال روانپزشکی

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. شرح حال روانپزشکی داستان زندگی بیمار به زبان خود او و از دیدگاه اوست. در بسیاری از موارد شرح حال حاوی اطلاعاتی است که بیمار از سایر منابع نظیر همسر یا والدین به دست آورده است. گرفتن شرح حال جامع […]