طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری چیست؟

طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری چیست؟

آیا طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری جز طرحواره های ناسازگار است؟ چگونه ایجاد می شود؟ چه تاثیری بر روابط عاطفی و ارتباطات کلی فرد دارد؟ آیا قابل درمان است؟ در مقاله پیش رو به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات فوق هستیم. طرحواره درمانی چیست؟ در تمامی رویکردهای درمانی، درمانگران تا حدی به تجربه هیجانی ای […]

طرحواره درمانی چیست؟ | طرحواره درمانگر خوب

Schema therapy

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. طرحواره درمانی، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی_ رفتاری بنا شده است. این شیوه درمان، سیستم جدیدی از روان‌درمانی را تدارک می بیند که مخصوصاً برای بیماران مبتلا […]

طرحواره درمانی در شمال تهران و زعفرانیه

طرحواره درمانی شمال تهران

در تمامی رویکرد ها، درمانگران تا حدی به تجربه هیجانی ای می پردازند که بیماران را با خود وارد فرایند درمان می کنند. درمانگرانی که از بازسازی شناختی استفاده می کنند امیدوارند تغییر نگرش افراد به وقایع، چگونگی احساس آن ها را تغییر دهد. رفتار درمانی دیالکتیکی بیماران را تشویق می کند نحوه تنظیم هیجان […]

طرحواره آسیب پذیری نسبت به بیماری

طرحواره آسیب پذیری نسبت به بیماری

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید. ترس افراطی از اینکه فاجعه نزدیک است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و این که فرد نمی تواند به هیچ عنوان از وقوع آن جلوگیری کند. این افراد معتقدند که در زندگی آنها هر لحظه، فاجعه ای […]