دکتر ترانه موذنی

دکتر ترانه موذنی

متخصص در روان شناسی، طرحواره درمانی و آموزش مهارت های زندگی

تلفن تماس: 09011898408

ایده آشتی با همسر

ایده آشتی با همسر
  • وقتی از دست همسرتان عصبانی می شوید، چه می کنید؟
  • وقتی همسرتان کاری می‌کند که دلخور می شوید، چه می کنید؟
  • وقتی رفتارهای همسرتان شما را می ترساند، چه می کنید؟
  • اگر خانواده همسرتان کاری انجام دهند که شما را ناراحت کرده باشد، چه می کنید؟

افراد در این موقعیت ها به شیوه های مختلفی رفتار می کنند. عده‌ای از افراد وقتی از دست همسرشان عصبانی، دلخور، ناراحت و ناامید می شوند خودخوری می کنند و به اصطلاح درون ریزی انجام می دهند. حاصل روش درون ریزی این است که شاید در آن لحظه اوضاع آرام شود، اما در بلندمدت باعث افسرده شدن،عصبانی شدن،کینه دل خوری و در نتیجه سردی رابطه می‌شود.
برخی از افراد در چنین موقعیت هایی اصلا صبر نمی کنند، تحمل ندارند و هیجان هایشان را به شدت تخلیه میکنند. داد میزنند، پرخاشگری می کنند،خشونت فیزیکی نشان میدهند و …..
بدیهی است که این روش برخورد با هیجان ها نیز در رابطه زوجی، نه تنها کمک نمی کند، بلکه رابطه را پر از استرس ، تنش و تشنج نیز می نماید و این استرس ها و تنش های دائمی، کم‌کم طراوت و انعطاف رابطه را از بین می برد و سردی، عدم انعطاف و تحریفات شناختی به جای می گذارد.
روش سومی نیز وجود دارد. در روش سوم که روش مرسوم برخی افراد است، وقتی از دست همسر عصبانی می شوند، می ترسند و ….. نه درون ریزی می کنند و نه برون ریزی و اتفاقاً خیلی با متانت و عالی برخورد می‌کنند. طوری که بقیه بسیار تعجب و حتی تحسین می‌کنند. اما خشم و ناراحتی جای دیگری خود را نشان می دهد. مثلاً بعداً با کنایه حرف میزنند، طعنه آمیز صحبت می‌کنند، همکاری نمی‌کنند و خشم و ناراحتی خود را در زمان دیگر و به شکلی دیگر نشان می‌دهند.
این روش نیز گرچه در کوتاه مدت خوب است، در بلند مدت، رابطه را می‌خشکاند. در این روش، فرد هر لحظه منتظر انتقام است. رابطه پر از ابهام است و طرف مقابل گیج و سردرگم می شود و علت کنایه ها، طعنه ها،عدم همکاری ها و قهرهای همسرش را نمی داند.
روش چهارم یک ایده برای آشتی با همسر و در مواردی به عنوان یک مهارت رفتاری صحیح شناخته میشود. ابراز هیجان به موقع و رفتار کردن صحیح در موقعیت های مناسب است. در این روش هیجان ها فرو خورده نمیشوند، تخلیه و جابجا نیز نمی شوند، بلکه فرد در لحظه، هیجان هایش را می شناسد و به آنها آگاه است، اجازه تجربه آنها را درون خود می دهد و به شیوه مؤثر ابراز شان می کند.
در رسم ابراز هیجان، اگر همسرمان کاری انجام دهد که ما را عصبانی می‌کند، عصبانیت را درون خودمان به شکل تپش قلب، داغ شدن، افکار آزاردهنده و میل شدید به داد زدن می‌شناسیم و از حضورشان به عنوان هیجان آگاهیم آنها را تجربه می کنیم، آنها را بخشی از خودمان می‌دانیم اگرچه این علائم اذیتمان می کنند، برای حذف شان به شکل برون ریزی و تخلیه عجله نمی کنیم و بر اساس آنها نیز عمل نمی کنیم. اجازه میدهیم باشند و سپس آنها را به شکل مؤثر، کلامی یا غیرکلامی، به همسرمان نشان می دهیم.
وقتی رسم ابراز هیجان را در رابطه زوجی به کار میبریم، دو اتفاق خوب در رابطه می‌افتد:
اتفاق اول این است که چون هیجان ها را می شناسیم آنها را درون ریزی، برون ریزی و جابجا نمی کنیم، در بلند مدت شدت این هیجان ها در ما بیشتر نمی شوند. در واقع، روش درون ریزی و برون ریزی و جابجایی در کوتاه مدت تسکین بخش هستند، اما در بلندمدت شدت هیجان های سرکوب شده به مراتب بیشتر می‌شود و می‌تواند به رابطه آسیب جدی وارد نماید.با هر با قهر و آشتی رابطه دچار بحران عاطفی لاینحل می‌شود.
اتفاق دوم این است که وقتی هیجان ها را به شیوه مؤثر ابراز می کنیم، همسرمان را به هیجانمان آگاه کرده‌ایم و او شناخت بیشتری از ما پیدا کرده است و در نتیجه بهتر می تواند با حال و هوای درونی ما ارتباط برقرار کند و در بلند مدت با آگاهی بیشتری و به شکل مناسب تری بتواند با ما ارتباط برقرار کند. همسرمان اقلیم و جغرافیای هیجانی ما را می‌شناسد و می‌داند اگر از چه سمتی و به چه سمتی حرکت کند، نتیجه بخش خواهد بود.
این دو اتفاق باعث می‌شود ما به التیام درونی و نیز در رابطه به التیام بیرونی برسیم و در نتیجه به جای اینکه از هیجان ها بترسیم و آنها را برای رابطه بد بدانیم، از آنها به شیوه موثری برای غنای رابطه زوجی استفاده میکنیم.
رسم ابراز هیجان نیز به هنر نیاز دارد. ابراز نیاز «هنر رخصت» میخواهد. رخصت یعنی به جای جنگ با هیجان ها، تلاش برای حذف آنها، تلاش برای خلاصی از آنها، آنها را به عنوان مهمان های درونی و ناخوانده و طبیعی رابطه بپذیریم و برایشان،فضای درون خودمان ایجاد کنیم و به آنها خوش آمد بگوییم.
راهکارهای پیشنهادی زیر میتواند به شما در جهت افزایش انعطاف پذیری شناختی و بهبود کیفی رابطه به منظور پیشگیری از قهر و آشتی های مکرر و بی نتیجه کمک نماید.

۱) یک هفته خودتان را پایش کنید و شیوه های درون ریزی، برون ریزی و جابجایی هیجان ها در خودتان را شناسایی کنید.
۲) پیامدهای بلندمدت منفی را کشف کنید که روش درون ریزی برای خودتان و رابطه تان داشته است.
۳) پیامدهای بلندمدت منفی را کشف کنید که روش برون ریزی برای خودتان و رابطه تان داشته است.
۴) پیامد های بلند مدت منفی را کشف کنید که روش جابجایی برای خودتان و رابطه تان داشته است.
۵) از سود کوتاه مدت تسکین به نفع سود بلندمدت التیام بگذرید. چرا که شیوه های درون ریزی، برون ریزی و جابجایی، سود کوتاه مدت تسکین موقتی را به دنبال دارند. اما التیام درونی و التیام رابطه سود بلند مدت برای شما خواهد داشت.
۶) هیجان ها را دشمن خودتان و رابطه ندانید. آنها همراه ما هستند،نه دشمن ما.
۷) وقتی می‌خواهید هیجان های منفی خودتان را ابراز کنید، ابتدا کار سختی است و حتی ممکن است نتایج خوبی نداشته باشد. به خودتان فرصت دهید و عادت رفتاری صحیح ابراز هیجان را تمرین کنید.
۸) موقع ابراز هیجان، همواره از ضمیر« من »استفاده کنید «من اکنون این احساس را دارم» ،« اکنون این احساس آزارم می‌دهد».
۹) اگر همسرتان موافق است، در مورد چهار روش درون ریزی، برون ریزی جابه‌جایی و ابراز هیجان گفتگو کنید. ۱۰) با همسرتان درباره مواقعی حرف بزنید که هر دو از روش ابراز صحیح هیجان استفاده کرده اید و شاهد اثرات مثبت آن بر رابطه و جلوگیری از قهر و آشتی های مکرر بوده آید.
ممکن است با همسرتان دعوا کنید و سر هم داد و فریاد کنید. صدایتان را بلند و بلندتر کنید و در نهایت هم قهر کنید هر کس به اتاقی برود.از این کار هیچ کمکی بر نمی آید، شما را به همسرتان نزدیک نمی کند و مشکل هم حل نمی‌شود. فقط زمان را از دست می‌دهید و رابطه را خراب می‌کنید. اما اگر یاد بگیرید که زودتر به دعوا خاتمه دهید تا زودتر آشتی کنید، برای هر دوی شما بهتر است.گاهی شما همه چیز را حل و فصل می کنید و گاهی همسرتان. اما یکی از ما دو نفر، باید قبل از اینکه دیر شود کاری کند و چه بهتر است که شما باشید.
کار آسانی نیست. برای این کار باید برای خشم خود، فضایی ایجاد کنید. باید از تمام افکاری که میگوید شما درست می‌گویید و حق با شماست و همسرتان اشتباه میگوید فاصله بگیرید. باید به ارزش هایتان وصل شوید و به یاد بیاورید که چطور همسری می خواهید باشید و چگونه رابطه ای می خواهید بسازید. سپس،به این ارزشها وفادار بمانید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Share on whatsapp
واتس اپ
Share on telegram
تلگرام
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکدین
1.8/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوبت آنلاین
نوبت تلفنی
نوبت حضوری