دکتر ترانه موذنی

دکتر ترانه موذنی

متخصص در روان شناسی، طرحواره درمانی و آموزش مهارت های زندگی

تلفن تماس: 09011898408

شرح حال جنسی

شرح حال جنسی

شرح حال جنسی اطلاعات مهمی را درباره بیمار آشکار می‌کند حتی اگر بیمار به اختلالات جنسی مثل دون ژوان مبتلا نباشد و یا شکایت اصلی بیمار ارتباطی با مسائل جنسی نداشته باشد. این اطلاعات را می توان به تدریج و با طرح سوالات باز که نیازمند توضیح بیمار است به دست آورد.

تمایلات جنسی همواره کانون کنجکاوی، علاقه و تحلیل بشر بوده است.ترسیم رفتار جنسی از دوران نقاشی‌های غارنشینان ماقبل تاریخ و تصاویر و نقاشی های تشریحی داوینچی در مورد مقاربت و تا سایتهای هرزه‌نگاری موجود در اینترنت وجود داشته است.
 عوامل مختلفی در تعیین رفتارها و تمایلات جنسی نقش دارند، نظیر عوامل تشریحی، فیزیولوژی، روانشناسی، فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند، روابط فرد با دیگران و تجارب رشدی در طول دوران زندگی.
 این تمایلات دربرگیرنده ادراک مردانگی یا زنانگی، و افکار و تخیلات خصوصی و رفتار است .برای فرد بهنجار معمولی، جذابیت برای فردی دیگر و عشق و اشتیاق حاصل از آن عمیقأ با احساسات شادی صمیمانه ارتباط دارد.
 رفتار جنسی بهنجار رفتاری است که موجبات لذت فرد و شریک جنسی اش را فراهم می‌آورد، و شامل تحریک اعضای جنسی اولیه همراه با مقاربت است. احساس نامتناسب گناه و اضطراب در آن وجود ندارد و از سر اجبار نیست .در برخی شرایط روابط جنسی خارج از محیط زناشویی، خود ارضایی و انواع مختلف تحریکات جنسی که به اعضای غیر از اعضای اولیه جنسی مربوط است ممکن است در محدوده بهنجار  با توجه به شرایط قرار بگیرد.

عوامل روانی جنسی

 تمایلات جنسی هر شخص بستگی به چهار عامل روانی جنسی پیوسته به هم دارند.

 • هویت جنسی
 • جنسیت فرد
 • گرایش جنسی
 • رفتار جنسی

 این عوامل در تکامل رشد و عملکرد شخصیت تاثیر می گذارند. تمایلات جنسی چیزی فراتر از نزدیکی جسمی خواه با مقاربت یا بدون آن و چیزی کمتر از تمام رفتارهای معطوف به کسب لذت است.

گرفتن شرح حال مسائل جنسی

شرح حال مسائل جنسی اطلاعات مهمی را درباره بیمار آشکار می‌کند، حتی اگر بیمار به اختلال جنسی مبتلا نباشد یا شکایت اصلی بیمار ارتباطی با مسائل جنسی نداشته باشد.  این اطلاعات می تواند به تدریج و با طرح سوالات باز که  نیازمند توضیح  بیمار هستند به دست می آید.

شرح حال جنسی

۱. مشخصات بیمار
الف) سن
ب) جنس
پ) شغل
ت) وضعیت روابط: مجرد_ متاهل

 • تعداد ازدواج های قبلی
 • متارکه کرده
 • طلاق گرفته
 • زندگی با شریک جنسی بدون ازدواج
 • درگیری زیاد
 • معاشقه اتفاقی (اشکال در ایجاد یا حفظ رابطه را باید در سراسر محاسبه مصاحبه ارزیابی کرد)

ث) گرایش جنسی

 • غیر همجنس گرا
 • همجنس گرا
 • دوجنسگرا

۲) عملکرد کنونی
الف) نامطلوب را بسیار مطلوب
ب) اگر نامطلوب است، چرا ؟
پ) احساس در مورد رضایت شریک جنسی
ت) کژکاری ها مثل فقدان میل جنسی، اختلال نعوظی مهارانگیختگی زن، آنورگاسمی، انزال زودرس، انزال دیر رس، درد در حین مقاربت

۱) شروع – سراسر عمر یا اکتسابی
الف) اگر اکتسابی است، از چه زمانی؟
ب) آیا اختلال با این موارد همزمان بوده است:

 • مصرف دارو (داروهای تجویز شده یا داروهای تفریحی غیرقانونی)
 • استرسهای زندگی (مثل از دست دادن شغل ،تولد فرزند) مشکلات بین فردی

۲) فراگیر _ در اکثر موقعیتهای یا با اکثر شریک های جنسی رخ می دهد
۳ ) موقعیتی
الف) فقط با شریک جنسی کنونی
ب) در هر زمان توام با تعهد
پ) فقط هنگام خود ارضایی
ت)در شرایط غیر مجاز از نظر اجتماعی (مثل محیط کار)
ث) در شرایط مشخص (مثل اواخر شب، خانه والدین، وقتی شریک جنسی رابطه جنسی را شروع میکند)
ج) دفعات_ رابطه جنسی با شریک جنسی (عشق بازی با یا بدون مقاربت)
ح) میل جنسی/ لیبیدو _ احساسات، افکار، خیالپردازی ها و رویاهای جنسی هر از چندگاه به وجود می آیند؟ مثلا (هر روز، هر هفته و غیره)
خ) توصیف تعاملات جنسی معمول
۱) روش شروع یا دعوت به رابطه جنسی (مثلاً کلامی یا جسمی؟ آیا همیشه همان یک نفر را شروع میکند؟)
۲) وجود، نوع و وسعت پیش نوازی (مثل بوسه، در آغوش گرفتن، تحریک دستی یا دهانی اعضای تناسلی)
۳) مقاربت؟ از چه حالت های قرار گیری برای مقاربت استفاده می شود؟
۴) ابراز بیانی در حین رابطه جنسی؟ در صورت وجود، از چه نوع هستند؟
۵) پس نوازی (afterplay)؟ (آیا رابطه جنسی کامل می شود یا به علت کژکاری به هم میخورد؟)
فعالیت های معمولی( مثل نگه داشتن، صحبت کردن، باز گشت و فعالیت روزمره، خوابیدن)
۶) احساس پس از رابطه جنسی: آرامش تنش خشم عشق
۷) وسواس جنسی ؟ مزاحمت ناشی از افکار جنسی یا شرکت در فعالیتهای جنسی تا حدی که در روابط یا کار اختلال ایجاد کند و نیازمند فریبکاری باشد یا جان بیمار را به خطر بیندازد.
۸) سابقه فعالیت های جنسی
الف) تمایلات جنسی دوران کودکی
ب) نگرش والدین نسبت به مسائل جنسی ،میزان روراستی و آزاد اندیشی درباره مسائل جنسی (ارزیابی تعصبات مذهبی یا اغواگری های غیر معمول)
۹) نگرش والدین درباره برهنگی و حجب
۱۰) یادگیری درباره مسائل جنسی
از والدین؟ (آموزش با سوالات کودک شروع شده است؟ یا اطلاعات ارائه شده از سوی والدین بوده؟ کدام یک از والدین؟ سن کودک چقدر بوده است؟)
۱۱) مسائل پنهان شده مثل (حاملگی،تولد،مقاربت،قاعدگی،انزال شبانه ، خودارضایی) چطور آموخته شده ؟
الف) از کتابها،مجلات، دوستان مدرسه،یا از طریق گروه های مذهبی ؟
ب) اطلاعات نادرست از دوستان و همکلاسان
۱۲) اولین بار درباره دیدن یا شنیدن مسائل جنسی به چه شکلی بوده و اولین واکنش چه بوده است؟
الف) مشاهده عشق بازی و مقاربت افراد غیر از والدین ب) مشاهده رابطه جنسی میان حیوانات خانگی و یا سایر حیوانات
ج) مشاهده رابطه جنسی در فیلم ها و صحنه های پورنو
۱۳) کودکی
الف) فعالیت کنجکاوانه کودکی پیرامون مسائل جنسی به چه شکلی بوده است؟
ب) بازی جنسی و یا تفتیش بدنی به چه شکلی بوده و عواقب و پیامدهای آن چگونه بوده‌ است.
۱۴) نوجوانی
الف) سن شروع بلوغ (پیامدهای صفات جنسی ثانویه ، سن اولین قاعدگی)
۱۵) احساس خود به عنوان زن یا مرد (تصویر بدنی،پذیرفته شدن به وسیله همتایان از جنس موافق و مخالف، احساس داشتن تمایل جنسی)
۱۶) فعالیت های جنسی
الف) خودارضایی (سن شروع _ تا کنون به خاطر خود ارضایی تنبیه یا از آن منع شده است؟ خیالات همراه؟)
۱۷) فعالیتهای هم جنسگرایانه (آیا هرگز رابطه غیر همجنس را تجربه کرده است؟)
۱۸) اولین معاشقه اتفاقی یا ثابت بوده است؟
الف) سن معاشقه
ب) تعداد تقریبی دفعات
۱۹) اولین مقاربت چه زمانی و در چه شرایطی بوده؟
۲۰) خلاصه ای از شرایط روابط جنسی تجربه شده قبل از ازدواج و دفعات آن و تعداد شرکای جنسی؟
۲۱) روش جلوگیری از بارداری به چه شکلی بوده است
۲۲) زندگی با شریک جنسی بدون ازدواج
الف) سن شروع
ب) مدت رابطه
ج) توصیف شریک جنسی
د) دلایل جدایی
۲۳) توصیف دوره نامزدی
الف) چگونگی فعالیت جنسی
ب)سن
ج) طول دوره نامزدی
د) برقراری ارتباط جنسی با دیگران در طول دوره نامزدی
۲۴)اولین تجربه جنسی با همسر
الف) چه زمانی؟
ب) تحت چه شرایطی
ج) میزان رضایت از اولین رابطه جنسی با همسر
۲۵)ازدواج
الف) دلیل ازدواج
ب) درصورت تعدد ازدواج بررسی دلایل جدایی
ج) بررسی کیفیت روابط جنسی
د) بررسی میزان رضایت جنسی طرفین
۲۶)بررسی ماه عسل (شرایط، مدت، در صورت وجود مشکلات سازگاری و مشکلات جنسی بررسی شود)
۲۷) تاثیر حاملگی و تولد فرزندان بر دفعات رابطه جنسی و کیفیت آن بررسی شود
۲۸) روش های جلوگیری از بارداری بررسی شود
۲۹) رابطه جنسی خارج از حیطه ازدواج (تعداد موارد ،خصوصیات شریک جنسی در رابطه فرا زناشویی ،وابستگی هیجانی و عاطفی به شریک جنسی خارج از حیطه ازدواج و احساس کلی فرد نسبت به رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی بررسی شود)
۳۰) خودارضایی پس از ازدواج
الف) بررسی دفعات
ب)بررسی تاثیر آن بر رابطه جنسی با همسر
۳۱)تجربه روابط جنسی خارج از عرف (مثل سکس سه نفره در حیطه ازدواج یا خارج از آن)
۳۲) بررسی زمینه های تعارض زناشویی
الف) نگهداری از یکی از والدین زوجین در منزل
ب) تقسیم مسیولیت ها
ج) نحوه چیدمان اولویت ها
د) مسائل مالی
۳۳) بررسی فعالیت جنسی فرد
الف) بعد از فقدان همسر
ب) جدایی
ج)طلاق
د) تجرد
۳۴)سابقه تجاوز به عنف
الف) آزار جسمی یا جنسی همسر
ب) زنای با محارم
ج)تجاوز
۳۵) بررسی سابقه
الف) سقط (بررسی علل آن)
ب) حاملگی ناخواسته یا غیرقانونی (بررسی علل آن)
ج) مشکلات بارداری
د) بیماری های مزمن (جسمی یا روانی)
۳۶) بررسی هویت جنسی
۳۷) بررسی گرایش جنسی
۳۸) بررسی انحرافات جنسی

تاثیر تمایلات جنسی بر فرد و جامعه و تعیین اینکه چه رفتاری سالم یا قانونی است هم از نظر پزشکی و هم از جنبه های قانونی بررسی می شود. مسائل مشترک میان قانون و علوم جنسی غالباً دارای بار هیجانی هستند و نمایانگر مرزبندی های فرهنگی در مورد آداب و رسوم پذیرفته شده در روابط جنسی می باشند. از جمله این مسائل می توان از سقط جنین، وسایل جنسی، آموزش جنسی، درمان مجرمین جنسی، حق برخورداری از روابط جنسی در زندگی خصوصی و بسیاری از مسائل دیگر نام برد.
انجام شرح حال جنسی نوشته شده در این مقاله می تواند تا حدود قابل توجهی اطلاعات مفیدی در اختیار درمانگر شما برای ارائه راهکارهای مناسب درمانی قرار دهد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Share on whatsapp
واتس اپ
Share on telegram
تلگرام
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکدین
امتیاز بدهید post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوبت آنلاین
نوبت تلفنی
نوبت حضوری