دکتر ترانه موذنی

دکتر ترانه موذنی

متخصص در روان شناسی، طرحواره درمانی و آموزش مهارت های زندگی

تلفن تماس: 09011898408

سوالات مشاوره قبل از ازدواج

سوالات مشاوره قبل از ادواج

اگر امکان خواندن این مقاله را ندارید می توانید به فایل صوتی زیر گوش کنید.

نقش طرحواره ها در انتخاب همسر

زمانی که بحث انتخاب همسر پیش می آید با وجود آنکه معمولاً موقعیت زمانی و مکانی که در آن قرار داریم و ویژگی های شخصیتی و خانوادگی فرد مورد نظرمان تاثیرگذارترین عامل در آشنایی و انتخاب همسر مورد نظر، محسوب می شود اما عوامل مهمتری وجود دارد که بسیار قدرتمند هستند و متاسفانه از چشم طرفین پنهان می مانند. در واقع دستانی قدرتمند پشت پرده هستند که باعث می‌شوند جذب فرد خاصی شویم و شخص ویژه ای را برای همسری برگزینیم یا به صورت کاملاً ناخود آگاه فرد مورد نظر را مناسب ارزیابی نکرده و از این انتخاب عبور کنیم.
 به زبان ساده فردی را که انتخاب میکنیم نه تصادفی است و نه به شانس و اقبال ما بستگی دارد‌. بلکه او نتیجه مستقیم عوامل پیدا و پنهان تاثیر گذار بر فرآیند انتخاب است.
چه بد و چه خوب همه می گویند و راست هم می گویند که ما آن شخص را انتخاب کرده ایم، دلیلش هم بسیار ساده است، نیروی درون ما موجب برانگیختن ما برای انتخاب فرد مقابل وجود دارد.
 اما باید بدانیم برخلاف انتظار فرایند انتخاب همسر و ازدواج به صورت هوشیار و خودآگاه صورت نمی گیرد، بلکه تا حدود زیادی، این  فرآیند ناخودآگاه و توسط طرحواره‌های ما انجام می شود. نیروی پرقدرت که اطلاعات و باورهای بنیادین  ما را شکل میدهد و روند انتخاب را به سمت و سوی مشخصی سوق میدهد.
در واقع ما برای ترمیم زخم های عاطفی و هیجانی کودکی مان ناخودآگاه جذب افرادی می شویم که صفاتی شبیه مراقبت کننده های اولیه ما مثل پدر و مادر دارند و آنها را به شکل ناهوشیار و ناخودآگاه به حضور در  زندگیمان دعوت می‌کنیم. یا حتی ممکن است گاهی فردی را انتخاب کنیم که نا خوآگاه آن ازدواج برای فرار از تنهایی صورت گرفته باشد و احساسات نسبت به فرد مقابل یا منطق در آن انتخاب نقشی نداشته باشند که اینگونه ازدواج ها هم مخرب هستند.

فرآیندی که در طرحواره درمانی تحت عنوان جذابیت طرحواره ای شناخته می شود.

در واقع با انتخاب این افراد امیدواریم که اینبار بتوانیم صفات منفی که از آن زخم خورده ایم در این افراد جدید اصلاح کنیم و به آنها یاد بدهیم چگونه نیازهای ناکام مانده دوران کودکی ما را ارضا نمایند. اینگونه روابط در ابتدا بسیار هیجان انگیز و پرشور به نظر می رسند.
 اما در واقعیت امر، این انتخاب ها، انتخاب طرحواره ها و تله های ما هستند و به مرور زمان حاصلی به جز تازه شدن زخم های عاطفی قدیمی و در مواردی ایجاد زخم های جدید برای ما نخواهند داشت. در ادامه به منظور ارتقاء سطح آگاهی و داشتن انتخابی معقول، منطقی و همه جانبه و دانستن اینکه چگونه همسر خوبی باشیم و در انتخاب طرف مقابل نیز تصمیم درستی بگیریم، اجرای پرسشنامه زیر در کنار مشاوره قبل از ازدواج می تواند بسیار کمک کننده باشد.